Αντικείμενο Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με τίτλο «Σύγχρονες Εφαρμογές Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων σε γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στις σύγχρονες τεχνολογίες:

 • των μικροδικτύων και της διασύνδεσης αυτών με ισχυρά δίκτυα,
 • της  εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και
 • των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς για στελέχη και επαγγελματίες με συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών οι οποίες εισάγονται  με ραγδαίους ρυθμούς στον τομέα των μικροδικτύων, της ηλεκτροκίνησης και της ενεργειακής αυτονομίας των κτιρίων. Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος αποκτούν γνώσεις σε όλα τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, καθώς αυτά αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο με τα ηλεκτρικά οχήματα και τους σταθμούς φόρτισης να θεωρούνται μέρος του μικροδικτύου και εντάσσονται σε αυτό.

Το Π.Μ.Σ. θα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένες δεξιότητες οι οποίες αφορούν σε:

 • Παραγωγή – εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ
 • Ειδικά θέματα Ηλεκτρικών Μηχανών
 • Μικροελεγκτές & μεταφορά πληροφορίας
 • Μοντελοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
 • Σύγχρονες εφαρμογές ηλεκτρονικών ισχύος
 • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
 • Εξειδικευμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Ενεργειακή Οικονομία
 • Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
 • Τεχνολογία ηλεκτρικών οχημάτων